top of page

Politika privatnosti

Vaša privatnost je važna za nas. Ova Politika privatnosti opisuje kako prikupljamo, koristimo, i štitimo vaše lične podatke kada koristite našu web prodavnicu i Stripe plaćanje. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumeli naše prakse u vezi sa vašim ličnim podacima.

1. Informacije koje prikupljamo

Prikupljamo različite vrste informacija u vezi sa uslugama koje pružamo, uključujući:

 • Lične informacije: Kao što su ime, adresa, e-mail, broj telefona, i druge kontakt informacije.

 • Finansijske informacije: Detalje o plaćanju i transakcijama, koje obrađuje naš partner za plaćanja, Stripe.

 • Informacije o uređaju i korišćenju: Podaci o vašem uređaju, IP adresi, pretraživaču, i načinu na koji koristite našu web stranicu.

2. Kako koristimo vaše informacije

Informacije koje prikupljamo koriste se za:

 • Obradu i izvršenje vaših narudžbina.

 • Omogućavanje i upravljanje vašim Stripe plaćanjima.

 • Poboljšanje naše web stranice i usluga.

 • Komunikaciju sa vama u vezi sa vašim narudžbinama, računom ili korisničkom podrškom.

 • Poštovanje zakonskih obaveza i regulativa.

3. Kako delimo vaše informacije

Vaše lične informacije delimo samo sa trećim stranama u sledećim slučajevima:

 • Stripe: Delimo informacije potrebne za obradu plaćanja sa Stripe-om. Stripe koristi ove informacije u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

 • Pravni zahtevi: Možemo otkriti vaše informacije ako je to potrebno po zakonu ili kao odgovor na valjane pravne zahteve.

 • Zaštita prava: U slučajevima zaštite naših prava, imovine ili bezbednosti, kao i prava, imovine ili bezbednosti naših korisnika ili drugih.

4. Kako štitimo vaše informacije

Preduzimamo razumne mere zaštite kako bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Koristimo tehničke, administrativne i fizičke sigurnosne mere kako bismo osigurali sigurnost vaših podataka.

5. Vaša prava

U skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, imate pravo na:

 • Pristup svojim ličnim podacima koje posedujemo.

 • Ispravku netačnih ili nepotpunih podataka.

 • Brisanje svojih ličnih podataka u određenim okolnostima.

 • Ograničenje ili prigovor na obradu vaših podataka.

 • Prenos podataka drugom pružaocu usluga.

6. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na:

7. Izmene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme. Sve izmene biće objavljene na ovoj stranici, a značajne promene biće vam jasno naznačene putem e-maila ili obaveštenja na našoj web stranici.

Datum poslednje izmene: 22.06.2024

bottom of page