top of page

UPOZNAJTE PROCNC

U želji da vam predstavimo naš tim nećemo se koristiti klasišnim primjerima u kojima bi saznali imena, prezimena, stručna zvanja naših članova. Smatramo da su za našeg klijenta ovo ne bitni podatci. Umjesto toga u nastavku pogledajte nekoliko primjra naših uspješnih projekata. Mi smatramo da su naši radovi najbolje predstavljane sposobnosti našeg tima. Ne možemo prikazati sve projekte na kojima smo radili a bilo ih je u raznim oblastima zato ćemo neke samo pobrojati: CNC za drvo, CNC za nakit, CNC za gasno rezanje, CNC za plazna rezanje, CNC Fiber laser, CNC co2 laser, CNC za obradu kamena, CNC za graviranje na kamenu, CNC za reklamnu industriju, CNC strug za drvo...

PRVI Fiber laser sastavljen u BiH

PROCNC tim je napravio prvi fiber laser za rezanje metala u Bosni i Hercegovini, i isporučio ga lokalnoj firmi. Ova mašina već godinama radi puno radno vrijeme, na mjesečnom nivou isjeca preko 1000 tabli inoxa 300x150 cm. Ovim projektom smo ušli u svijet fiber lasera za rezanje metala te smo uradili još dosta projekata na ovu temu, od isporuke kompletnih mašina do usluge montaze mašina od drugih poizvođača kao i projekte obnove.

RETROFIT fiber laser

U suradnji sa firmom Džajkić d.o.o. uradili smo obnovu fiber lasera 3 kW radne površine 300x150 cm sa izmjenjivom radnom površinom. Početna baza je bilo laser TRUMPF koji je havarisan u požaru. Na mašinu su ugrađeni svi novi elektronski djelovi, kompletan novi most, mehanika djelom obnovljena djelom renovirana.

Naš prvi ATC CNC

Na videu možete pogledati testiranje naše prve cnc mašine na koju smo implementirali sustav automatske izmjene alata. Mašina je namjenjena obradi drveta, pored standarne opreme tu je ležište za 6 alata sa automatskim poklocem koji alate štiti od prašine, senzor visine alata, na obradnoj glavi je ugrađena četka za odsis prašine koja se podiže prilikom izmjen alata, iako u trenutku snimanja nije bila postavljena.

TRESKALO

Na videu je prikazan uređaj koji nije CNC. Naš tim ponekad prihvati izazove koji nisu iz područja cnc mašina ako nam se projekt čini zanimljivim i nudi nam uzbuđenje u rješavanju izazova. Ovo je jedan takav primjer. Zahtjev klijenta je bio da se dizajnira i izradi uređaj za 20 mobitela koji će simulirati kretnju kao kada se hoda ili trči, sa elektronikom koja može podesiti dinamiku kretanja. 

ROTO FIBER LASER

Ovo je primjer kompletno razvije mašine za potrebe klijenta. Mašina je namjenjena rezanju inoksnih cijevi u rasponu 80-200 mm. Prva mašina ovog tipa napravljena u BiH. U svrhu rezanja korisi se fiber laser. Na videu mozete vidjeti nekoliko testova iz faze razvoja i test prilikom isporuke završene mašine. 

bottom of page